State Examination Board - Gandhinagar


Government of Gujarat

DPSE 2

Personal Information of The Candidate
College Details of The Candidate
Exam Details of The Candidate
Theory Subjects
(N01)  JATI, VAIVIDHYA ANE SAMAVESHI SHIKSHAN
(N02)  PURV PRATHMIK SHIKSHAN AYOJAN ANE VYAVSTHAPAN
(N03)  BHASHA, GANIT ANE PARYAVARAN NU SANKALIT SHIKSHAN
(N04)  VALI ANE SAMAJ
(N05)  SVAVIKAS
Practical Subject
(P08)  VARSHIK PATH
Internal Subjects
(C01)  JATI, VAIVIDHYA ANE SAMAVESHI SHIKSHAN
(C02)  PURV PRATHMIK SHIKSHAN AYOJAN ANE VYAVSTHAPAN
(C03)  BHASHA, GANIT ANE PARYAVARAN NU SANKALIT SHIKSHAN
(C04)  VALI ANE SAMAJ
(C05)  SVAVIKAS
(C06)  SAMUHIK JIVAN ANE PRAYOGIK KARY
(C07)  INTERNSHIP