State Examination Board - Gandhinagar


Government of Gujarat

DPSE 1

Personal Information of The Candidate
College Details of The Candidate
Exam Details of The Candidate
Theory Subjects
(N01)  BHARATMA SHISHU SAMBHAL ANE KELAVANI
(N02)  BALAK ANE BAL VIKAS
(N03)  BAL AROGYASHASTRA AND POSHAN
(N04)  PURV PRATHMIK SHIKSHANNO ABHYASKRAM : SHIDDHANTO AND PRATHMIKTAO
(N05)  GANITIK SANKALPNANO VIKAS
(N06)  BHASHA VIKAS
(N07)  BALAKMA PARYAVARNIYA SAMAJNO VIKAS
(N08)  PURV PRATHMIK SHIKSHAN NI PADDHTIO AND SAMGRI
(N09)  SVAVIKAS
Practical Subject
(P12)  VARSHIK PATH
Internal Subjects
(C01)  BHARATMA SHISHU SAMBHAL ANE KELAVANI
(C02)  BALAK ANE BAL VIKAS
(C03)  BAL AROGYASHASTRA AND POSHAN
(C04)  PURV PRATHMIK SHIKSHANNO ABHYASKRAM : SHIDDHANTO AND PRATHMIKTAO
(C05)  GANITIK SANKALPNANO VIKAS
(C06)  BHASHA VIKAS
(C07)  BALAKMA PARYAVARNIYA SAMAJNO VIKAS
(C08)  PURV PRATHMIK SHIKSHAN NI PADDHTIO AND SAMGRI
(C09)  SVAVIKAS
(C10)  SAMUHIK JIVAN ANE PRAYOGIK KARY
(C11)  INTERNSHIP